MŠ Meziškolská

Adresa: Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6

Telefon: 737 517 121

Vážení rodiče,

ke dni 31.12. 2021 se nám podařilo zapsat spolek s názvem „Spolek rodičů a přátel Meziškolská“ u městského soudu v Praze, IČ 140 43 661.
V minulém pololetí jste za akce Vašich dětí zaplatili celkově 475,- Kč, které by jinak byly placeny z fondu „Spolku“. V září jsme na společné schůzce odsouhlasili výši budoucího příspěvku na dítě a rok 1500,- Kč. Prosím Vás touto cestou o zaplacení příspěvku na nový účet Spolku, který byl zřízen u Fio banky (č.ú. : 2502100692/2010). Do poznámky platby uveďte jméno dítěte nebo jeho variabilní symbol v MŠ.
Vzhledem k částce, kterou jste na podzim za různé akce zaplatili, je možné si celkovou sumu o tuto částku pokrátit. Necháme na Vašem uvážení. Vybrané finance v nejbližší době pokryjí kulturní akce, vybavení a pomůcky do tříd pro děti a v jarním období je plánované pořízení zahradního domku, který bude sloužit dětem k bezpečnému uschování hraček a zahradního náčiní a nábytku.
Likvidace a vyrovnání pohledávek zaniklého SRPŠ je díky paní Zadákové na dobré cestě!