MŠ Meziškolská

Adresa: Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6

Telefon: 737 517 121

Provoz MŠ

Od Do Aktivita
6:30 8:30 Scházení dětí, hry, činnosti dle volby dětí - volná hra s kamarády
8:30 9:00 Tělovýchovné ranní činnosti, hygiena
9:00 9:20 Svačina, hygiena
9:20 10:00 Řízené či spontánní činnosti ve třídě, případně venku
10:00 12:00 Pobyt venku
12:00 12:30 Oběd
12:30 13:00 Hygiena, příprava na odpočinek
13:00 14:30 Odpočinek, relaxační a klidové činnosti - předškoláci
14:30 15:00 Vstávání, hygiena, svačina
15:00 17:00 Odpolední spontánní činnosti, nadstandardní aktivity, při vhodném počasí pobyt na školní zahradě

Důležité

Příchod dětí do školky je ráno od 6:30 do 8:15 hodin. V 8:30 se uzavírá budova školky.

Vyzvedávání dětí je pak možné v poledne mezi 12:30 a 13:00 hodin. Odpoledne pak mezi 15:00 a 17:00 hodin, kdy se budova opět zamyká.

Děkujeme Vám, že tyto časy respektujete. Pomáhate nám zajistit pro děti ve školce klidný a plynulý režim.