MŠ Meziškolská

Adresa: Sartoriova 1/2457, 169 00, Praha 6

Telefon: 737 517 121

Celoroční akce

Přesný harmonogram akcí jednotlivých tříd s daty se rodiče dozvídají díky aplikaci Lyfle, která funguje jako virtuální nástěnka a termíny jsou samozřejmě vyvěšené i v jednotlivých šatnách tříd.

Každý měsíc probíhají v jednotlivých třídách různé projektové dny úzce provázané s tématy školního vzdělávacího plánu (viz. Dokumenty MŠ). Doplňujeme je i o tematické dny např. bílý den, žlutý den, pruhovaný den, zvířátkový den apod.

Každý měsíc se ve školce uskuteční divadelní představení profesionálního divadelního souboru, nebo navštívíme koncert v blízké ZUŠ Jana Hanuše (vánoční, jarní).

Starší děti se celoročně věnují zahradnickým pracím na školních záhoncích, pečují o rostliny, sklízejí plodiny, které ochutná celá školka.

Naše školka se v tomto roce zapojila do programu „Mezi námi“, který umožňuje mezigenerační setkávaní dětí a seniorů. Mimo jiné využíváme tzv. „čtecí dědečky a babičky“, které dochází do naší školky dětem číst pohádky a vyprávět si s nimi. Navázali jsme na spolupráci s domovem seniorů „Eliška“.

 • Září

  Školkohraní – soutěžní dopoledne s uvítáním nových kamarádů

  Podzimní víkendová brigáda a pečením buřtů – něco málo opravíme

 • Říjen

  Drakiáda – odpolední akce s rodiči na Vypichu

  Fotografování dětí v MŠ

 • Listopad

  Svatomartinský lampionový průvod – podvečer s rodiči

 • Prosinec

  Věncování – odpolední tvoření vánočních dekorací s rodiči

  Mikulášská nadílka – dopolední program pro děti v MŠ

  Vánoční trhy v MŠ

  Vánoční besídky jednotlivých tříd – odpoledne s rodiči

 • Leden – Únor

  Masopust – karnevalové veselí v MŠ v dopoledním programu

  Karnevalové focení

  Návštěva městské knihovny

  Bruslení předškoláků apod.

 • Březen - Duben

  Velikonoční dílnička – tvoření s rodiči v odpoledních hodinách

  Velikonoční trhy pro rodiče

  Jarní víkendová brigáda s opékáním buřtů- „něco natřem“

 • Květen

  Den dětí – dopolední soutěžní program ve školce a jejím okolí

  Sokolníci – ukázka práce s dravými ptáky na zahradě školky

 • Červen

  Celodenní výlet

  Loučení s předškoláky – dopolední program na zahradě s pasováním předškoláků na školáky

  Zahradní slavnost – odpolední akce s rodiči na zahradě školky s grilováním a programem pro děti

 • Červenec - Srpen

  Příměstské tábory nebo letní školičky dle aktuální nabídky