O nás

O naší školce


Mateřská škola Meziškolská je zařízení s celodenním provozem. Leží v příjemné okrajové čtvrti Prahy 6, v Břevnově. Dětem slouží čtyři oddělené třídy s hernou a veškerým zázemím. Pro pobyt venku je určena rozlehlá několikaúrovňová zahrada se čtyřmi pískovišti a dřevěnými herními prvky.

V MŠ pracuje kolektiv zkušených učitelek, který se vždy snaží připravit dětem dny pestré, příjemné a zábavné. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku, třetí i čtvrtá třída jsou předškolní. Škola je moderně vybavena. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, didaktických pomůcek, herny jsou vybaveny žíněnkami a dalším sportovním náčiním, v každé třídě je klavír a další hudební nástroje určené též dětem.

Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem školní docházky. Školní vzdělávací program (ŠVP) je nazván SVĚT SE TOČÍ KOLEM NÁS. Je vytvořen pro potřeby našich dětí. Vychází z podmínek školky, jejího okolí a zázemí. Je rozdělen do několika oblastí, které jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se ovlivňují, doplňují. (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.) Zároveň vychází z přirozeného střídání se ročních období, reflektuje dění v přírodě i společnosti, ve které naše děti vyrůstají. Všechny okruhy plánu jsou pečlivě zpracovávány a připravovány učitelkami jednotlivých tříd s ohledem na věk, zájem a schopnosti dětí. Každodenní součástí dění je tak cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četba, vyprávění, dramatizace, poslech, samostatný mluvní projev dětí a dostatek času a prostoru na volnou hru. Hra děti provází celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Odpovědně a pečlivě pracují paní učitelky také s dětmi s odkladem školní docházky a s individuálními vzdělávacími potřebami.

V rámci školního vzdělávacího programu spolupracujeme v logopedkou, která působí hlavně u předškolních dětí. V rámci předškolní přípravy děti absolvují test školní zralosti iSophie. Díky této činnosti jsme schopni lépe individualizovat přípravu předškoláků na vstup do školy.

Okolí naší školky skýtá nepřeberné možnosti pro vycházky a výlety. V naší blízkosti je obora Hvězda, Klášterní zahrada Břevnovského kláštera, Petřín, Pražský hrad, přírodní park Ladronka. V blízkém dosahu MHD potom přírodní rezervace Šárka, Stromovka, Letenské sady, vyrážíme na Malou Stranu atd. Každý rok vyrážíme na celodenní výlet do širšího okolí Prahy. Samozřejmostí jsou i osobní návštěvy dětských divadel jako divadlo Spejbla a Hurvínka nebo divadlo Minor. Každý měsíc se uskutečňují divadelní představení a koncerty přímo v naší MŠ. Pravidelně navštěvujeme výstavy a muzea (NG hlavně na Pražském hradě, Národopisné muzeum, Národní technické muzeum, Zemědělské muzeum aj.).

Dlouholetou tradici mají i hudební představení v blízké ZUŠ Jana Hanuše, kde jsme pravidelnými hosty. Spolupracujeme s Tatranem Střešovice (dopoledne s T-Rexem), dále pak s PragueBeachTeamem při „tělocviku na písku“, se fotbalovou přípravkou Sparty Praha.

Již několik let jsme zapojeni v programu „Záhony do škol“, díky němuž děti samy pěstují různé plodiny i květiny. Vytváří se tak užší vazby dětí k přírodě a děti si utvářejí i vztah k potravinám. Zahrada je naše bezpečná zóna.


10 let výročí nové budovy