Novinky

Oznámení o rozhodnutí o přijetí

03. 05. 2024


Oznámení o rozhodnutí o přijetí


Prázdninový provoz

19. 04. 2024


Prázdninový provoz


Den Otevřených Dveří

19. 03. 2024Stanovisko MŠ Meziškolská ke stávce dne 27. 11. 2023

23. 11. 2023


PROVOZ MŠ Meziškolská NEBUDE v pondělí 27.11.2023 STÁVKOU PŘERUŠEN ani OMEZEN.

Stávka je nástrojem, který má poukázat na problémy ve školství a my se s cílem ztotožňujeme. MŠ Meziškolská se připojuje ke stávce tímto PROHLÁŠENÍM.

Zaměstnanci MŠ Meziškolská se ztotožňují s cílem stávky zabránit snižování výdajů ve školství a poklesu platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024.
Zároveň cítíme povinnost a závazky vůči dětem i studentům VoŠ, které máme od pondělí 27.11.2023 v naší MŠ na souvislé praxi. V den plánované stávky- 27.11.2023 proběhne v dopoledním bloku divadelní představení pro všechny děti a nebude probíhat řízená vzdělávací činnost v souladu s ŠVP.

MŠ bude mít standardní provoz.

Přerušení provozu v době vánočních prázdnin

25. 09. 2023


V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
a po projednání se zřizovatelem školy MČ Praha 6
přerušuji provoz mateřské školy v době vánočních
prázdnin, tj. ve dnech 23.12.2023 – 01.01.2024.
Provoz MŠ Meziškolská bude zahájen v úterý 2.1.2024.

Přerušení provozu v době vánočních prázdnin

10 let výročí nové budovy

01. 11. 2023Žádost o prominutí úplaty

28. 09. 2023


Vážení rodiče,

po rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy je i v tomto období opět možné žádat o pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací na základě Balíčku okamžité pomoci Pražanům. Podrobnější informace k tomuto naleznete na webu Magistrátu hl.m. Praha. Žádost o prominutí úplaty, kterou je možno odevzdat vyplněnou hospodářce, naleznete v záložce Dokumenty na Úřední desce webu.

Školkohraní

17. 09. 2023Schůzka rodičů + třídní schůzky

28. 08. 2023Platba stravného pro školní rok 23/24

28. 08. 2023Platba stravného pro školní rok 23/24

„MŠ Meziškolská - Šablony OP JAK“

03. 08. 2023Schůzka s rodiči nově přijatých dětí konaná dne 15.6.2023

15. 06. 2023Zápis

Pozvánka na členskou schůzi spolku

18. 05. 2023Pozvánka a informace

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

04. 05. 2023Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Přerušení prázdninového provozu

19. 04. 2023